Cysylltwch  â ni

Rydym yn agored i wahanol ffyrdd o weithio a chydweithio ag eraill. Efallai eich bod yn berchennog tir sy’n gallu gwneud rhodd, yn fusnes lleol sydd â diddordeb mewn gweithio gyda ni, neu’n breswylydd sydd â hedyn bach o syniad: byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Anfonwch e-bost at tirpontypridd@gmail.com, dilynwch ni ar Facebook neu gofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr a derbyn newyddion am gyfarfodydd cyhoeddus, gweithdai a digwyddiadau.