Ymaelodwch

  • Rhowch eich manylion a gwnewch nodyn o faint y gallwch/yr hoffech ei dalu fel ffi aelodaeth arferol:  £3, £5, £10 y mis, neu yn flynyddol am ddisgownt.
  • Bydd gofyn i chi hefyd gytuno i’n Telerau ac Amodau a dewis sut hoffech dalu.
  • Byddwch yn derbyn e-bost sy’n gofyn i chi gysylltu gyda’ch banc i sefydlu Archeb Talu/Standing Order, neu bydd opsiwn i dalu gyda PayPal.
  • Rydych chi nawr yn aelod! Byddwch yn derbyn e-bost gyda phecyn Croeso a diweddariadau e-bost rheolaidd ar gyfarfodydd/digwyddiadau sydd i ddod. Os ydych yn byw ym Mhontypridd ac wedi talu 3 mis llawn o aelodaeth byddwch yn medru pleidleisio yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol/AGM neu unrhyw Gyfarfodydd Cyffredinol Arbennig/Argyfwng.

Dewiswch eich tier aelodaeth o’r rhestr isod. Dyn ni eisiau i aelodaeth fod yn fforddiadwy i bawb ym Mhontypridd, felly dewiswch yr haen aelodaeth y gallwch ei fforddio, ac os gallwch dalu mwy byddwch yn cefnogi eraill i ymuno am bris fforddiadwy. Gallwch dalu’n fisol, neu dewis i dalu yn flynyddol am ddisgownt.  Diolch yn fawr!

£3


£28


20% Disgownt

£5


£54


£10


£114


Cysylltwch â’ch banc yn y ffordd arferol a gofynnwch i drefnu taliad aelodaeth i Tir Pontypridd, gan ddefnyddio’r manylion isod.

  • Enw’r Cyfrif: Tir Pontypridd Land Society
  • Enw’r Banc: Unity Trust Bank
  • Rhif cyfrif: 20470377
  • Cod Didoli Banc: 608301

PWYSIG Defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost aelodaeth fel nodyn wrth sefydlu eich archeb talu i sicrhau y gallwn gysylltu eich taliad gyda’ch aelodaeth ar MemberMojo.

Fel arall, argraffwch y ffurflen Archeb Talu/ Standing Order yma a mynd â hi i mewn i’ch cangen banc leol.

Mae PayPal hefyd yn opsiwn. Pan ymunwch trwy MemberMojo, wrth y ‘checkout’ byddwch yn cael yr opsiwn i dalu gyda PayPal a’ch cyfeirio at wefan Paypal.


Sicrhewch eich fod chi’n ymaelodi ar membermojo.org.uk/tirpontypridd er mwyn i ni gael cofnod o’r aelodaeth