Gwirfoddolwch

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am gymorth a chefnogaeth yn y meysydd canlynol.

O 2024 ymlaen byddwn yn edrych ar gryfhau ein strwythur cyfreithiol trwy ymgorffori fel endid cyfreithiol. Byddwn yn cael cymorth allanol ar gyfer hyn gan Cwmpas Cymru neu DTA Cymru. Byddwn hefyd yn adolygu ein polisïau ac yn mabwysiadu polisïau newydd wrth i ni dyfu. Wrth i ni geisio dechrau codi arian i brynu tir byddwn hefyd yn cynyddu ein hamlygiad i’r risgiau sy’n gysylltiedig â phrynu a pherchen â thir. Os byddwn yn sicrhau bod unrhyw dir yr ydym yn cymryd perchnogaeth ohono ar gael i gymunedau neu fentrau ar sail rhentu neu denantiaeth yna bydd angen i ni adolygu cynlluniau busnes ac ati. Bydd angen goruchwylio pob un ohonynt o safbwynt llywodraethu.

Ers 2023 rydym wedi bod yn datblygu ein platfform aelodaeth newydd. Ar hyn o bryd rydym yn cadw taenlen safonol o’n hincwm a gwariant ond wrth i ni symud tuag at gorffori bydd angen i ni gael ein cyfrifon wedi’u harchwilio, felly byddwn yn chwilio am rywun sy’n gyfarwydd â chadw cyfrifon misol a pharatoi cyfrifon i’w harchwilio. Byddwn hefyd yn gweithio ar ddatblygu ein strategaeth codi arian, datblygu ein cynllun busnes a phrynu tir. Bydd angen goruchwylio pob un o’r rhain o safbwynt cyllid.

Wrth i ni ddatblygu ein haelodaeth a thyfu fel sefydliad mae angen i ni gyrraedd pobl, cyfathrebu pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud. Nid yn unig mae angen i ni sicrhau ein bod yn cyrraedd aelodau newydd ond hefyd sicrhau bod ein haelodau presennol yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ac yn ymgysylltu â’n gweithgareddau a’n digwyddiadau. Os gallwch chi wirfoddoli eich sgiliau ac amser i gefnogi gyda chyfryngau cymdeithasol neu allgymorth arall byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Rydym yn gweithredu fel tîm cydweithredol wrth redeg ein grŵp ac wrth ddatblygu a thyfu fel sefydliad.

Os ydych chi’n meddwl bod gennych chi set sgiliau i’w gynnig yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.